SSS Cup består av:

11.05 Melsheia, Gateritt
08.06 Malheim, Fellesstart
31.08 Årsvollveien, Tempo
14.09 Orre, Gateritt

jsf2 2017

Norges Cykleforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet. Vi ønsker at du som deltager skal vite hva du kan forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.

Arrangør: Søndagnes NC ritt arrangør er Sandnes SK som er tilsluttet Norges Cykle Forbund (NCF) og NIF.

Forsikringer: Søndagnes NC ritt er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF og du som utøver er forsikret gjennom helårslisensen eller engangslisensen som du bruker under rittet.

Tillatelser: Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos: Politiet, Sandnes Kommune og Vegvesenet

Varsling: Rittet er varslet omgivelsene ved nabovarsel, pressedekning, sosiale medier, oppslag

Regler: Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt. Rittet er pålagt å følge trafikkreglene, med følgende dispensasjoner - Veibane ved innspurt er stengt for all trafikk. Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av konkurransen.

Sanitet: Rittlege er Magnus F. B Bergseth

Prosedyre ved ulykker: Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig skal ha liste med kontaktnumre på utøver og pårørende. Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør. Vakter rapporterer tiltak til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig varsler pårørende og andre instanser. Utøvere som er utsatt for uhell men som klarer seg på egenhånd, skal varsle om hendelsen til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av hensyn til lisensordningen og evt bruk av forsikring.

Vakthold: Løypevakter er satt ut ved kritiske punker i løypa. Vi har ca 60 løypevakter. Vaktens oppgave er å holde uvedkommende unna løypa og varsle ulykker og tilkalle hjelp. Det er rytterens egen plikt å vite hvor løypa går og hvor mange runder som skal kjøres.

Økonomi: Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak, samt kommisærer, arenautstyr, tidtaking, premier osv. Overskudd av arrangementet tilfaller klubbens satsing på Barn og ungdomstiltak i klubben. Ytterligere styrking av rittets bærekraft og kvalitet Klubben og arrangementet er for øvrig drevet på frivillig innsats.

Sandnes SK samarbeidspartnere